You are here: Trang chủ QUY ĐỊNH - NGHIỆP VỤ
Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH quy định chi tiết một số điều của Luật BHXH bắt buộc PDF Print E-mail

Thông tư này quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc và hướng dẫn thi hành Nghị định số 115/2015/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc (sau đây được viết là Nghị định số 115/2015/NĐ-CP).

Chi Tiết...
 
Luật kế toán năm 2015 PDF Print E-mail
Luật này quy định về nội dung công tác kế toán, tổ chức bộ máy kế toán, người làm kế toán, hoạt động kinh doanh dịch vụ kế toán, quản lý nhà nước về kế toán và tổ chức nghề nghiệp về kế toán.
Chi Tiết...
 
Nghị định của chính phủ số 129/2013/NĐ-CP ngày 16/10/2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính về thuế và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế PDF Print E-mail
Nghị định 129/2013/NĐ-CP ngày 16/10/2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính về thuế và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế
Chi Tiết...
 
Quy định về khấu hao tài sản cố định theo thông tư 45/2013/TT-BTC ngày 25 tháng 4 năm 2013 PDF Print E-mail
Quy định về khấu hao tài sản cố định này áp dụng cho doanh nghiệp được thành lập và hoạt động tại Việt Nam theo quy định của pháp luật.
Chi Tiết...
 
Thông tư 89-2013-TT-BTC ngày 28-06-2013 sửa đổi Thông tư 228-2009-TT-BTC ngày 07-12-2009 của BTC hướng dẫn trích dự phòng PDF Print E-mail
Thông tư này sửa đổi, bổ sung Thông tư số 228/2009/TT-BTC ngày 7/12/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ trích lập và sử dụng các khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho, tổn thất các khoản đầu tư tài chính, nợ phải thu khó đòi và bảo hành sản phẩm, hàng hoá, công trình xây lắp tại doanh nghiệp
Chi Tiết...
 
Cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế PDF Print E-mail
Theo Điều 18 Nghị định 129/2013/NĐ-CP ngày 16/10/2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính về thuế và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế Các trường hợp bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế quy định như sau :
Chi Tiết...
 
Nghị định 118/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2015 hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư PDF Print E-mail
Nghị định này quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư về việc áp dụng, kiểm soát, công bố điều kiện đầu tư kinh doanh; các biện pháp bảo đảm đầu tư; ưu đãi đầu tư; thủ tục đầu tư; triển khai hoạt động của dự án đầu tư và quản lý nhà nước đối với hoạt động đầu tư.
Chi Tiết...
 
Nghị định 05/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 01 năm 2015 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật Lao động PDF Print E-mail

Nghị định này quy định quyền, trách nhiệm của người sử dụng lao động, người lao động, tổ chức đại diện tập thể lao động, cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan trong việc thực hiện một số quy định của Bộ luật Lao động về hợp đồng lao động, thương lượng tập thể, thỏa ước lao động tập thể, tiền lương

Chi Tiết...
 
Nghị định 49/2013/NĐ-CP ngày 11 tháng 05 năm 2013 hướng dẫn một số điều của luật lao động về tiền lương PDF Print E-mail
Nghị định này quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Hội đồng tiền lương quốc gia theo quy định tại Khoản 2 Điều 92; nguyên tắc xây dựng thang lương, bảng lương và định mức lao động theo quy định tại Khoản 1 Điều 93 của Bộ luật Lao động.
Chi Tiết...
 
Biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế PDF Print E-mail
Theo Điều 19 Nghị định 129/2013/NĐ-CP ngày 16/10/2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính về thuế và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế Các biện pháp cưỡng chế quy định như sau :
Chi Tiết...
 
Nghị định 115/2015/NĐ-CP quy định một số điều của luật BHXH bắt buộc PDF Print E-mail

18

Nghị định này quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động Việt Nam làm việc theo hợp đồng lao động.

Chi Tiết...
 
<<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>

Page 1 of 10

Hỗ trợ trực tuyến

THƯ VIỆN ẢNH

VTEM SlideshowVTEM SlideshowVTEM SlideshowVTEM SlideshowVTEM Slideshow

THỐNG KÊ TRUY CẬP

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm nay:129
mod_vvisit_counterHôm qua:1446
mod_vvisit_counterTuần này:129
mod_vvisit_counterTuân trước:2977
mod_vvisit_counterTháng đây:6426
mod_vvisit_counterTháng trước:10087
mod_vvisit_counterTất cả:869150

Hôm Nay: May 22, 2022