You are here: Trang chủ tin tức mới Bản tin thuế tháng 12 năm 2015
Bản tin thuế tháng 12 năm 2015 PDF Print E-mail

1. Công văn số 4852/TCT-CS ngày 18/11/2015 về chính sách thuế TNDN

Ngày 29/5/2014, Tổng cục Thuế đã ban hành công văn số 1994/TCT-PC gửi Tòa Phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao tại thành phố Hồ Chí Minh và Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc ưu đãi thuế TNDN của Công ty CP Lương thực thực phẩm Vĩnh Long, trong đó có nêu: “Hoạt động xay xát, đánh bóng gạo bằng cách thức mua gạo đã bóc trấu, gạo trắng về xay xát, đánh bóng gạo (không gắn liền với quá trình xay xát tách vỏ trấu của thóc, lúa) để bán thì hoạt động xay xát đánh bóng gạo này thuộc mã ngành 46310 bán buôn gạo (không thuộc hoạt động chế biến nông sản).”

2. Công văn số 4926/TCT-CS  ngày  20/11/2015 về xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi làm mất hóa đơn

Trường hợp Công ty TNHH Thương mại Hoàn Cầu làm mất 15 tờ hóa đơn GTGT (liên 2: giao khách hàng) khi nhân viên của Công ty trên đường đi giao hóa đơn cho khách hàng bị cướp giật túi xách, có trình báo công an phường và được công an phường Văn Hải (thành phố Phan Rang- Tháp Chàm) xác nhận thì đề nghị Cục Thuế tỉnh Ninh Thuận làm rõ liên 1 của các số hóa đơn này đã kê khai, nộp thuế chưa. Cơ quan thuế quản lý trực tiếp đã thông báo hết giá trị sử dụng hóa đơn của các liên hóa đơn bị mất hay chưa. Nếu qua kiểm tra, xác minh không có gian lận, doanh nghiệp đã kê khai, nộp thuế đối với hóa đơn đã lập bị mất thì thống nhất với ý kiến xử lý của Cục Thuế tỉnh Ninh Thuận tại công văn số 2723/CT-HCAC ngày 21/0/2015, không xử phạt vi phạm hành chính.

3. Công văn số 4928/TCT-CS ngày 20/11/2015 về ưu đãi thuế  thu nhập doanh nghiệp

Điểm 2 công văn số 4125/BTC-TCT ngày 23/03/2009 của Bộ Tài chính về thu thuế thu nhập đối với hoạt động chuyển quyền thuê đất trong KCN, KCX hướng dẫn:

"Trường hợp doanh nghiệp kinh doanh phát triển hạ tầng KCN được Nhà nước giao đất, cho thuê đất để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng theo giấy phép đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư và các doanh nghiệp này đã thực hiện đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng theo giấy phép đã cấp sau đó cho các doanh nghiệp khác trong KCN, KCX, KCNC thuê lại đất đã phát triển hạ tầng, trong hợp đồng thuê lại đất gắn với cơ sở hạ tầng ghi rõ quyền, trách nhiệm của bên cho thuê, bên thuê thì toàn bộ thu nhập từ hoạt động này là thu nhập từ hoạt động kinh doanh phát triển hạ tầng và được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định”.

Công văn số 13480/BTC-TCT ngày 23/09/2009 của Bộ Tài chính về việc thuế thu nhập đối với hoạt động kinh doanh hạ tầng KCN hướng dẫn: Doanh nghiệp thành lập trước ngày 1/1/2009, có dự án đầu tư phát triển hạ tầng KCN, KCX, KCNC và dự án được giao đất, cho thuê đất trước ngày 1/1/2009 để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng sau đó các doanh nghiệp này thực hiện đầu tư phát triển hạ tầng và cho các doanh nghiệp trong KCN, KCX, KCNC thuê lại đất đã phát triển hạ tầng thì thu nhập từ hoạt động này là thu nhập từ hoạt động kinh doanh phát triển hạ tầng và được hưởng ưu đãi thuế TNDN theo quy định.

Các dự án đầu tư này đang được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp thì tiếp tục đượchưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp cho thời gian ưu đãi còn lại căn cứ theo các điều kiện mà dự án đầu tư đáp ứng."

Cục Thuế tỉnh Đồng Nai có trách nhiệm hướng dẫn đơn vị, nếu doanh nghiệp thực hiện dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng khu công nghiệp có phần diện tích đáp ứng các điều kiện tại công văn số 4125/BTC-TCT ngày 23/03/2009 và công văn số 13480/BTC-TCT ngày 23/09/2009 của Bộ Tài chính thì phần thu nhập nhận được tương ứng được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định.

4. Công văn số 5041/TCT-KK ngày 30/11/2015 về việc hoàn thuế GTGT

Trường hợp Công ty TNHH SX-TM-XNK Đức Mai có hoạt động xuất khẩu nhưng ngày ghi trên hợp đồng xuất khẩu không trùng với ngày hợp đồng ghi trên hóa đơn thương mại, phương tiện vận chuyển hàng hóa trong hóa đơn thương mại là đường thủy không trùng khớp với thông tin về phương tiện vận chuyển khai báo trong tờ khai hải quan là đường bộ. Theo báo cáo của Cục Thuế tỉnh An Giang tại Công văn số 1301/CT-KTNB nêu trên thì nguyên nhân sai lệch là do mẫu invoice doanh nghiệp copy trên mạng về sử dụng và mẫu có nội dung ghi bằng tiếng Anh; kế toán khai báo nội dung trong invoice không biết tiếng Anh; do đó đã ghi nhầm ngày hợp đồng xuất khẩu vào ô ngày xuất invoice và ngày xuất invoice vào ô ngày Hợp đồng xuất khẩu, dòng khai báo về phương tiện vận chuyển khi copy mẫu trên mạng về sử dụng đã có sẵn thông tin là "Transportation: By vessel" (vận chuyển bằng tàu) do không biết tiếng Anh nên Công ty cũng không biết để chỉnh sửa lại cho đúng thực tế phương tiện vận chuyển đã khai báo trong tờ khai hải quan thì Cục Thuế tỉnh An Giang phối hợp với cơ quan thuế quản lý các đơn vị cung cấp hàng hóa, dịch vụ đầu vào cho Công ty TNHH SX - TM - XNK Đức Mai, cơ quan hải quan nơi Công ty làm thủ tục hải quan và các cơ quan chức năng khác để xác định rõ việc kiểm tra thực tế hàng hóa, xác nhận cụ thể về phương tiện vận chuyển. Trường hợp sau khi xác minh có đầy đủ căn cứ xác định việc mua bán, xuất khẩu hàng hóa là thật, hồ sơ hoàn thuế của Công ty đảm bảo các điều kiện khấu trừ, hoàn thuế theo quy định tại Thông tư số 219/2013/TT-BTC, Thông tư số 26/2015/TT-BTC để xem xét giải quyết hoàn thuế GTGT theo đúng quy định và thẩm quyền.

5. Công văn số 5055/TCT-TNCN ngày 30/11/2015 hướng dẫn về chính sách thuế đối với hộ gia đình, cá nhân hợp tác chăn nuôi với tổ chức.

Trường hợp hộ gia đình, cá nhân ký hợp đồng hợp tác chăn nuôi với tổ chức và trực tiếp tham gia vào hoạt động chăn nuôi đồng thời thỏa mãn các điều kiện quy định nêu trên thì khoản tiền nhận được từ  hoạt động hợp tác chăn nuôi thuộc quy định tại điểm 1, Điều 1, Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/2/2015 của Bộ Tài chính và tại tiết e, điểm 1, Điều 3, Chương II, Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính nêu trên. Hộ gia đình, cá nhân không kinh doanh không phải xuất hóa đơn cho Tổ chức, Công ty thuê gia công. Công ty lập bảng kê đối với khoản chi trả cho cá nhân, hộ gia đình theo quy định để được tính vào chi phí của Doanh nghiệp.

6. Công văn số 5058/TCT-CS ngày 30/11/2015 về chứng từ thanh toán qua ngân hàng

Trường hợp DNTN Tuyết Mai làm đại lý bán hàng của Công ty CP Việt Pháp sản xuất thức ăn gia súc (PROCONO) có địa chỉ tại thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai. Trong năm 2012, 2013, 2014, việc thanh toán tiền hàng đối với hoá đơn trên 20 triệu đồng (đã bao gồm thuế GTGT) giữa DNTN Tuyết Mai và Công ty PROCONO được thực hiện bằng cách hàng ngày cán bộ Ngân hàng Eximbank đến tận trụ sở của DNTN Tuyết Mai thu tiền mặt, sau đó nộp tiền vào tài khoản của Công ty Proconco thì không đáp ứng điều kiện về chứng từ thanh toán để được khấu trừ thuế GTGT.

7. Công văn số 5059/TCT-CS ngày 30/11/2015 về  chính sách thuế TNDN đối với đầu tư mở rộng

Trường hợp Công ty TNHH Parkson Hải Phòng thành lập năm 2006, trong năm tài chính 2008, Công ty có thay đổi giấy chứng nhận đầu tư để đăng ký tăng vốn đầu tư và vốn góp thực hiện dự án, thực tế Công ty đã sử dụng vốn tăng thêm mua thêm tài sản cố định, mở rộng quy mô hoạt động thì Công ty đã thực hiện đầu tư mở rộng. Dự án đầu tư mở rộng của Công ty không đáp ứng các điều kiện tại Điều 36 Nghị định số 24/2007/NĐ-CP ngày 14/02/2007 của Chính phủ nên không được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp.

Phần thu nhập tăng thêm từ đầu tư mở rộng không được ưu đãi thuế được xác định theo hướng dẫn tại Thông tư số I34/2007/TT-BTC ngày 23/11/2007 của Bộ Tài chính.

8. Công văn số 5077/TCT-KK ngày 01/12/2015 về  thực hiện chính sách thuế, hoàn thuế GTGT

Trường hợp Công ty TNHH MTV Hà Nam - Hanosimex vừa có hoạt động sản xuất kinh doanh vừa có dự án đầu tư đã kê khai thuế GTGT đầu vào phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh vào tờ khai mẫu 02/GTGT dành cho dự án đầu tư là không đúng quy định của pháp luật về quản lý thuế.

Cục Thuế tỉnh Hà Nam căn cứ vào các chi phí thuộc tổng mức đầu tư đã được phê duyệt của dự án để xác định lại chính xác số thuế GTGT đầu vào phục vụ cho dự án đầu tư kê khai trên tờ khai số 02/GTGT và số thuế GTGT đầu vào phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp trên tờ khai số 01/GTGT. Trường hợp sau khi Cục Thuế đã xác định lại nếu có phát sinh số thuế GTGT đã hoàn không đúng trường hợp hoàn thuế GTGT cho dự án đầu tư (không đủ điều kiện để hoàn thuế GTGT của trường hợp dự án đầu tư và chưa đủ điều kiện để hoàn thuế GTGT của trường hợp âm luỹ kế 3 tháng liên tục trở lên) thì đề nghị Cục Thuế tỉnh Hà Nam thu hồi số thuế GTGT đã hoàn không đúng cho Công ty TNHH MTV Hà Nam - Hanosimex, xử phạt vi phạm hành chính về thuế đối với hành vi khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp hoặc tăng số tiền thuế được hoàn theo quy định tại Điều 13 Nghị định số 98/2007/NĐ-CP ngày 07/6/2007 của Chính phủ quy định về xử lý vi phạm pháp luật về thuế và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế, Cục Thuế xác định số ngày chậm nộp tiền thuế, tiền chậm nộp tiền thuế và hướng dẫn Công ty kê khai theo đúng quy định.

9. Công văn số 15628/BTC-CST ngày 28/10/2014 về khấu trừ thuế GTGT khâu nhập khẩu của xe ô tô nhận biếu tặng

Trường hợp Công ty TNHH Hiệp Hòa nhập khẩu ô  tô Huyndai Santafe 7 chỗ ngồi do Côn gty TNHH Ô tô HS AUTOMOTIVE – Hàn Quốc tặng nên không phát sinh giao dịch thanh toán qua ngân hàng, Công ty có chứng từ nộp thuế GTGT hàng nhập khẩu, nếu Công ty dùng xe ô tô đó để làm tài sản cố định phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh hàng hóa thuộc đối tượng chịu thuế GTGT hoặc chuyển nhượng xe ô tô đó, Công ty được khấu trừ thuế GTGT đầu vào đối với số thuế GTGT đã nộp ở khâu nhập khẩu.

II. Thông tư

Ngày 24 tháng 11 năm 2015, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 193/2015/TT-BTC sửa đổi Thông tư 219/2013/TT-BTC hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng và Nghị định 209/2013/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng về việc bổ sung các trường hợp không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT.

Thông tư số 193 bổ sung điểm h khoản 7 Điều 5 Thông tư 219/2013/TT-BTC về các trường hợp khác không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT như sau:

Cơ sở kinh doanh không phải kê khai, nộp thuế giá trị gia tăng trong trường hợp sau:

Tổ chức, doanh nghiệp nhận các khoản thù lao từ cơ quan nhà nước do thực hiện hoạt động thu hộ, chi hộ các cơ quan nhà nước.

Thù lao thu hộ, chi hộ các cơ quan nhà nước không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT quy định tại điểm này là các khoản thù lao nhận được từ hoạt động: thu BHXH tự nguyện, BHYT tự nguyện cho cơ quan BHXH; chi trả trợ cấp ưu đãi cho người có công, trợ cấp khác cho Bộ Lao động và thương binh xã hội; thu thuế của hộ cá nhân cho cơ quan thuế và các khoản thu hộ, chi hộ khác cho cơ quan Nhà nước.

Thông tư 193 của Bộ Tài chính có hiệu lực từ ngày 10/01/2016.

 

Hỗ trợ trực tuyến

THƯ VIỆN ẢNH

VTEM SlideshowVTEM SlideshowVTEM SlideshowVTEM SlideshowVTEM Slideshow

THỐNG KÊ TRUY CẬP

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm nay:116
mod_vvisit_counterHôm qua:1446
mod_vvisit_counterTuần này:116
mod_vvisit_counterTuân trước:2977
mod_vvisit_counterTháng đây:6413
mod_vvisit_counterTháng trước:10087
mod_vvisit_counterTất cả:869137

Hôm Nay: May 22, 2022