You are here: Trang chủ tin tức mới Công văn 16132/BTC-TCT về việc đẩy mạnh triển khai chương trình Nộp thuế điện tử.
Công văn 16132/BTC-TCT về việc đẩy mạnh triển khai chương trình Nộp thuế điện tử. PDF Print E-mail

BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 16132/BTC-TCT
V/v Đy mạnh trin khai chương trình Nộp thuế đin tử

Hà Nội, ngày 02 tháng 11 năm 2015

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương

Căn cứ vào công văn số 6474/BTC-TCT ngày 20/5/2015 của Bộ Tài chính về việc đẩy mạnh triển khai ứng dụng CNTT trong quản lý thuế đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính, Ủy ban nhân dân các tỉnh/thành phố đã quan tâm, chỉ đạo, hỗ trợ Bộ Tài chính triển khai ứng dụng CNTT, đặc biệt là các dịch vụ điện tử cho người dân và xã hội, trong đó có dịch vụ nộp thuế điện tử (NTĐT).

Đến nay, hơn 90% doanh nghiệp (DN) đang hoạt động trên cả nước đã đăng ký tham gia nộp thuế điện tử. Tuy nhiên, số chứng từ nộp thuế và số tiền nộp NSNN bằng phương thức điện tử còn thấp.

Để hoàn thành chỉ tiêu cuối năm 2015, 90% doanh nghiệp thực hiện NTĐT theo chỉ đạo tại Nghị quyết số 19/NQ-CP ngày 12/3/2015 của Chính phủ, Bộ Tài chính đề nghị UBND các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương tiếp tục quan tâm, hỗ trợ, chỉ đạo công tác triển khai nộp thuế điện tử như sau:

1. Chỉ đạo UBND quận, huyện và các Sở, Ban, Ngành trên địa bàn yêu cầu doanh nghiệp thuộc phạm vi đơn vị quản lý phải thực hiện nộp thuế điện tử.

2. Chỉ đạo, giám sát, hỗ trợ cơ quan Thuế và các Ngân hàng thương mại trên địa bàn tuyên truyền, phối hợp triển khai nộp thuế điện tử cho doanh nghiệp. Chỉ đạo Ngân hàng thương mại từ tháng 12/2015 chỉ chấp nhận nộp tiền thuế bằng hình thức điện tử.

3. Giao Sở Thông tin & Truyền thông làm đầu mối kiểm tra, giám sát việc phối hợp triển khai chương trình Nộp thuế điện tử giữa các đơn vị và có báo cáo kết quả hàng tháng gửi tới UBND tỉnh/thành phố.

Bộ Tài chính xin trân trọng cảm ơn và mong tiếp tục nhận được sự quan tâm, phối hợp của Ủy ban nhân dân các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương để triển khai thành công chương trình Nộp thuế điện tử nói riêng và các công tác thu ngân sách của ngành Tài chính nói chung./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;

- Bộ trưởng BTC Đinh Tiến Dũng (để báo cáo);
- Các Vụ/đơn vị thuộc TCT (để triển khai);
- Cục Thuế các tỉnh/thành phố (để triển khai);
- KBNN (để phối hợp);
- Website của BTC, TCT;
- Lưu: VT, TCT (VT, CNTT).170

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Hoàng Anh Tuấn

 

Hỗ trợ trực tuyến

THƯ VIỆN ẢNH

VTEM SlideshowVTEM SlideshowVTEM SlideshowVTEM SlideshowVTEM Slideshow

THỐNG KÊ TRUY CẬP

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm nay:827
mod_vvisit_counterHôm qua:372
mod_vvisit_counterTuần này:3911
mod_vvisit_counterTuân trước:3612
mod_vvisit_counterTháng đây:11955
mod_vvisit_counterTháng trước:14258
mod_vvisit_counterTất cả:906981

Hôm Nay: Aug 18, 2022