You are here: Trang chủ xem thêm Kê khai thuế
Kê khai thuế PDF Print E-mail

 KHAI THUẾ

 KHAI THUẾ CHUYÊN NGHIỆP

===============

Kê khai thuế là việc người nộp thuế tự xác định số thuế phải nộp phát sinh trong kỳ kê khai thuế theo quy định của từng luật thuế.

Theo quy định của luật thuế hiện hành về kê khai thuế :

a) Người nộp thuế phải tính số tiền thuế phải nộp ngân sách nhà nước, trừ trường hợp cơ quan thuế ấn định thuế hoặc tính thuế theo quy định.

b) Người nộp thuế phải khai chính xác, trung thực, đầy đủ các nội dung trong tờ kê khai thuế với cơ quan thuế theo mẫu do Bộ Tài chính quy định và nộp đủ các chứng từ, tài liệu quy định trong hồ sơ kê khai thuế.

c) Đối với loại thuế khai theo tháng, quý hoặc năm, nếu trong kỳ tính thuế không phát sinh nghĩa vụ thuế hoặc người nộp thuế đang thuộc diện được hưởng ưu đãi, miễn giảm thuế thì người nộp thuế vẫn phải nộp hồ sơ khai thuế cho cơ quan thuế.

d) Đối với loại thuế khai theo tháng hoặc khai theo quý, kỳ tính thuế đầu tiên được tính từ ngày bắt đầu hoạt động phát sinh nghĩa vụ thuế đến ngày cuối cùng của tháng hoặc quý.

Hồ sơ kê khai thuế:

Hồ sơ kê khai thuế bao gồm tờ kê khai thuế và các tài liệu liên quan làm căn cứ để người nộp thuế kê khai thuế, tính thuế với cơ quan thuế.

Thời hạn nộp hồ sơ kê khai thuế:

a) Thời hạn nộp hồ sơ kê khai thuế tháng chậm nhất là ngày thứ hai mươi của tháng tiếp theo tháng phát sinh nghĩa vụ thuế.

b) Thời hạn nộp hồ sơ kê khai thuế quý chậm nhất là ngày thứ ba mươi của quý tiếp theo quý phát sinh nghĩa vụ thuế.

c) Thời hạn nộp hồ sơ kê khai thuế cả năm chậm nhất là ngày thứ ba mươi của tháng đầu tiên của năm dương lịch hoặc năm tài chính.

d) Thời hạn nộp hồ sơ kê khai thuế theo từng lần phát sinh nghĩa vụ thuế chậm nhất là ngày thứ mười, kể từ ngày phát sinh nghĩa vụ thuế.

e) Thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế năm chậm nhất là ngày thứ chín mươi, kể từ ngày kết thúc năm dương lịch hoặc năm tài chính.

g) Thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế đối với trường hợp chấm dứt hoạt động, chấm dứt hợp đồng, chuyển đổi hình thức sở hữu doanh nghiệp hoặc tổ chức lại doanh nghiệp chậm nhất là ngày thứ bốn mươi lăm, kể từ ngày phát sinh các trường hợp đó.

Công ty Kế toán Ngân Việt đáp ứng đầy đủ các điều kiện để hành nghề kế toán và được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác nhận đủ điều kiện hành nghề kế toán.

Công ty Kế toán Ngân Việt chuyên về cung cấp dịch vụ kế toán, dịch vụ kế toán trọn gói, dịch vụ kế toán thuế, lập báo cáo tài chính, làm sổ sách kế toán, tư vấn kế toán, dịch vụ kế toán trưởng,  báo cáo thuế, dịch vụ báo cáo thuếkê khai thuế, dịch vụ khai thuế, quyết toán thuế, tư vấn thuếdịch vụ tư vấn thuế, dịch vụ kế toán thuế, thành lập công ty, thành lập chi nhánh, thành lập văn phòng đại diện, giải thể công ty,  dịch vụ hoàn thuế, hoàn thuế giá trị gia tăng, hoàn thuế thu nhập cá nhân, dịch vụ tiền lương, đăng ký kinh doanh, thay đổi đăng ký kinh doanh, thành lập doanh nghiệp, giải thể doanh nghiệp.

Bạn có thể tham khảo các dịch vụ của Công ty Kế toán Ngân Việt :

Các dịch vụ của Công ty Kế toán Ngân Việt (Xem chi tiết)

Để giảm thời gian và chi phí thực hiện các thủ tục kê khai thuế, đảm bảo hồ sơ kê khai thuế của quý doanh nghiệp phù hợp với quy định của pháp luật thuế, chi phí thủ tục thuế giảm đến mức tối thiểu, Công ty Dịch vụ Kế toán Ngân Việt trân trọng giới thiệu với quý doanh nghiệp dịch vụ kê khai thuế .

Với việc lựa chọn và sử dụng  dịch vụ kê khai thuế của Công ty Kế toán Ngân Việt, Kế toán Ngân Việt hy vọng sẽ tư vấn cho quý doanh nghiệp nhiều giải pháp tối ưu, quý khách sẽ tiết kiệm được rất nhiều thời gian và chi phí.

KÊ KHAI THUẾ THEO TỪNG LOẠI THUẾ

-     Kê khai thuế môn bài

-     Kê khai thuế giá trị gia tăng (VAT)

-     Kê khai thuế thu nhập cá nhân (TNCN)

-     Kê khai thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN)

-     Kê khai thuế tiêu thụ đặc biệt

-     Kê khai thuế tài nguyên

-     Kê khai thuế nhà thầu nước ngoài

KÊ KHAI THUẾ THEO THỜI HẠN NỘP TỜ KHAI THUẾ

1.Kê khai thuế hàng tháng

-     Kê khai thuế giá trị gia tăng.

-     Kê khai thuế thu nhập cá nhân.

-     Kê khai thuế tiêu thụ đặc biệt.

-     Kê khai thuế tài nguyên …

2.Kê khai thuế hàng quý

-     Kê khai thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính.

-     Kê khai thuế thu nhập cá nhân …

3.Khai quyết toán thuế năm

-     Khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp.

-     Khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân.

-     Kê khai thuế tài nguyên …

KÊ KHAI THUẾ  THEO ĐỐI TƯỢNG NGƯỜI NỘP THUẾ

1.Kê khai thuế đối với khách hàng cá nhân

-     Kê khai thuế để đăng ký thuế TNCN

-     Kê khai thuế thu nhập cá nhân hàng tháng

-     Kê khai  thuế thu nhập cá nhân hàng quý

-     Kê khai thuế để  quyết toán thuế thu nhập cá nhân

-     Kê khai thuế để hoàn thuế thu nhập cá nhân

2.Kê khai thuế đối với khách hàng doanh nghiệp

-     Kê khai thuế môn bài

-     Kê khai thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính hàng quý

-     Kê khai thuế TNDN để quyết toán thuế năm

-     Kê khai thuế tiêu thụ đặc biệt.

-     Kê khai thuế tài nguyên …

DỊCH VỤ KÊ KHAI THUẾ CỦA KẾ TOÁN NGÂN VIỆT

Dịch vụ kê khai thuế là dịch vụ thủ tục thuế chuyên nghiệp của Công ty Kế toán Ngân Việt. 

Công ty Kế toán Ngân Việt sẽ thực hiện kê khai thuế tháng, kê khai thuế quý, kê khai thuế năm và quyết toán thuế.

Khi sử dụng dịch vụ kê khai thuế của Kế toán Ngân Việt, doanh nghiệp không còn bận tâm về thủ tục thuế, toàn bộ công việc kê khai thuế sẽ do Dịch vụ kê khai thuế chuyên nghiệp của Kế toán Ngân Việt thực hiện.

Kế toán Ngân Việt chuyên về cung cấp dịch vụ kê khai thuế, dịch vụ kế toán, dịch vụ kiểm toán, dịch vụ thuế, kê khai thuế, kê kê khai thuế, quyết toán thuế, lập báo cáo tài chính hàng đầu tại Việt Nam. Bạn có thể tham khảo các dịch vụ của Kế toán Ngân Việt.

Các dịch vụ của Công ty Kế toán Ngân Việt (Xem chi tiết)

CHI TIẾT DỊCH VỤ KÊ KHAI THUẾ CỦA KẾ TOÁN NGÂN VIỆT

Công việc kê khai thuế

-     Kê khai thuế ban đầu (cho công ty mới thành lập);

-     Thực hiện thủ tục mua hóa đơn, in hóa đơn;

-     Kê khai thuế môn bài;

-     Kê khai thuế giá trị gia tăng (VAT);

-     Kê khai thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN);

-     Khai quyết toán thuế TNDN;

-     Kê khai thuế thu nhập cá nhân (TNCN)

-     Khai quyết toán thuế TNCN;

-     Khai các loại thuế khác;

Công việc kế toán thuế

-     Xây dựng hệ thống sổ sách kế toán thuế;

-     Kiểm tra chứng từ kế toán;

-     Phân loại, sắp xếp, đóng chứng từ kế toán;

-     Định khoản các nghiệp vụ để hạch toán kế toán;

-     Ghi sổ kế toán trên phần mềm kế toán;

-     Lập sổ sách kế toán hàng quý;

-     Lập báo cáo tài chính hàng quý;

-     Lập báo cáo tài chính hàng năm;

-     In sổ sách kế toán;

Công việc tư vấn

-     Tư vấn kế toán, tư vấn thuế, tư vấn lao động và hóa đơn chứng từ cho quý doanh nghiệp.

LỢI ÍCH KHI SỬ DỤNG DỊCH VỤ KÊ KHAI THUẾ CỦA KẾ TOÁN NGÂN VIỆT

- Chất lượng công việc kê khai thuế khi sử dụng dịch vụ kê khai thuế của Kế toán Ngân Việt luôn được bảo đảm tốt nhất, phù hợp với các quy định của pháp luật về kế toán, thuế, hóa đơn chứng từ.

- Khi sử dụng dịch vụ kê khai thuế, nhân sự của Kế toán Ngân Việt sẽ tư vấn, giải đáp cho khách hàng các vấn đề liên quan đến các quy định về thuế, kế toán, hóa đơn chứng từ.

- Kế toán Ngân Việt sẽ cung cấp cho quý khách các báo cáo kê khai thuế chính xác và kịp thời, nhanh chóng hàng tháng, hàng quý, hàng năm hay tại bất kỳ thời điểm nào khi quý khách yêu cầu.

- Chi phí dịch vụ kê khai thuế khi sử dụng dịch vụ kê khai thuế của Kế toán Ngân Việt luôn thấp hơn nhiều lần so với thuê nhân viên kế toán thuế có đủ trình độ thực hiện.

- Sử dụng dịch vụ kê khai thuế thì nhân sự chịu trách nhiệm thực hiện công việc kế toán thuế của quý doanh nghiệp luôn ổn định, quý khách hàng không còn bận tâm về việc biến động của nhân viên kế toán, họat động dịch vụ kê khai thuế của doanh nghiệp đã có một công ty dịch vụ kê khai thuế chuyên nghiệp đảm nhận.

- Khi sử dụng dịch vụ kê khai thuế, nhân viên thực hiện dịch vụ kê khai thuế của Kế toán Ngân Việt luôn cập nhật đầy đủ và kịp thời các quy định về pháp luật, chế độ kế toán, quy định về các luật thuế hiện hành để tư vấn kịp thời cho quý khách hàng nhằm mang lại lợi ích tốt nhất cho quý khách hàng.

- Họat động dịch vụ kê khai thuế của Kế toán Ngân Việt thực hiện theo một quy trình khoa học, luôn được giám sát, luôn có người kiểm soát và kiểm tra lại công việc trong mọi trường hợp để đảm bảo chất lượng dịch vụ kê khai thuế tốt nhất, đúng quy định nhất.

- Khi sử dụng dịch vụ kê khai thuế, Dịch vụ kê khai thuế Kế toán Ngân Việt luôn song hành cùng quý doanh nghiệp trên mỗi bước đường kinh doanh, luôn tìm nhiều phương cách hỗ trợ, chăm sóc quý khách hàng tốt nhất, hiệu quả nhất để hỗ trợ khách hàng phát triển.

PHÍ DỊCH VỤ KHAI THUẾ CỦA KẾ TOÁN NGÂN VIỆT

Tham khảo phí dịch vụ kế toán - kê khai thuế (Xem chi tiết)

Dịch vụ kê khai của thuế Kế toán Ngân Việt sẽ mang lại cho quý doanh nghiệp và cá nhân người nộp thuế nhiều tiện ích trong quá trình thực hiện các thủ tục liên quan đến nghĩa vụ thuế với nhà nước.

Với việc lựa chọn dịch vụ kê khai thuế của Kế toán Ngân Việt, Kế toán Ngân Việt sẽ thực hiện toàn bộ các hoạt động kê khai thuế. Quý khách hàng sẽ tiết kiệm được rất nhiều thời gian và chi phí đồng thời chất lượng  kê khai thuế luôn được bảo đảm, quý khách hàng chỉ việc ký trên các hồ sơ, biểu mẫu kê khai thuế do Dịch vụ kê khai thuế của Kế toán Ngân Việt đã thực hiện.

Đồng thời trong quá trình thực hiện dịch vụ kê khai thuế, Dịch vụ kê khai thuế của Kế toán Ngân Việt sẽ tư vấn cho quý khách các nội dung, vấn đề liên quan đến kế toán, thuế, hóa đơn chứng từ trong họat động kinh doanh.

Quý khách đang có nhu cầu sử dụng dịch vụ kê khai thuế, xin liên hệ trực tiếp với Dịch vụ kê khai thuế của Kế toán Ngân Việt để biết thêm chi tiết về dịch vụ kê khai thuế

Để nhận được thông tin rõ hơn về Dịch vụ kê khai thuế của Kế toán Ngân Việt

Mời quý khách liên hệ Kế toán Ngân Việt theo số điện thọai sau :

0256 3605 295 – 0935 374 168 (Mr.Lưu)

 

Hỗ trợ trực tuyến

THƯ VIỆN ẢNH

VTEM SlideshowVTEM SlideshowVTEM SlideshowVTEM SlideshowVTEM Slideshow

THỐNG KÊ TRUY CẬP

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm nay:160
mod_vvisit_counterHôm qua:1028
mod_vvisit_counterTuần này:2608
mod_vvisit_counterTuân trước:2266
mod_vvisit_counterTháng đây:8856
mod_vvisit_counterTháng trước:15376
mod_vvisit_counterTất cả:708125

Hôm Nay: Apr 21, 2021